Wednesday, November 07, 2012

Kiku, tsuki, tsutsuki


Luna oculta, luna llena,
¿no te acuerdas hoy de su esplendor?

No comments: